پیشخوان
کد خبر : 1954
سه شنبه - ۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰

ساخت خانه بهداشت مزرعه سادات

واحد گسترش شبکه  به همراه  نماینده خیر سازنده خانه بهداشت مزرعه سادات از توابع لواسان ، میزان پیشرفت ساخت این خانه را  موردبحث و بررسی قرارداد.

به گزارش نشریه لواسان، روز یک‌شنبه ۲۴ دی‌ماه در جلسه‌ای که با حضور سید یوسفی نماینده خیر منطقه لواسان  (میر مهدوی) ، کارشناس مسئول گسترش ، کارشناس پزشک خانواده ، مسئول مرکز خدمات جامع سلامت لواسان برگزار شد ؛موانع پیشرفت پروژه که تاکنون ۳۴ درصد آن  انجام‌شده است موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت .

بنابراین گزارش، واحد گسترش معاونت امور بهداشتی دانشگاه نیز از برنامه‌های نیروی انسانی و پزشک خانواده مرکز خدمات جامع سلامت فشم بازدید نمود. در این بازدید عملکرد تیم سلامت طبق چک‌لیست‌های پزشک خانواده موردبررسی قرار گرفت و ضمن پایش ، برای راه‌اندازی اتاق دوم ویزیت پزشک نیز تصمیم‌گیری شد.